Инвестиционно предложение на “Бургасцвет-Баев” ЕООД, гр. Бургас

Инвестиционно предложение на “Бургасцвет-Баев” ЕООД, гр. Бургас

Публикувано на: Пятница, 13 Февраля 2009
Валидно до: Пятница, 13 Февраля 2009, 14:46

Община Бургас

съобщава, че във връзка с
изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: Покупка на специализирана земеделска техника и прикачен инвентар за оранжерийно производство на цветя и поддържане на зелени площи” – Проект по ПРСР – Мярка 121 с инвеститор “Бургасцвет-баев” ЕООД, гр. Бургас.  


скачать в формате pdf Количество просмотров: 5283 последнее изменение: 14:46:34, 13 Февраля 2009