Уведомление до Кортеза Георгиева за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За търговски и складови дейности за нехранителни стоки"

Уведомление до Кортеза Георгиева за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За търговски и складови дейности за нехранителни стоки"

Публикувано на: Понедельник, 12 Апреля 2010
Валидно до: Среда, 12 Мая 2010, 17:13

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"
70-Е-874/ 23.03.2010г.

ДО Кортеза Райчева Георгиева
Бургас, ж.к."Лазур" бл.1ДО9 вх.3 ет.4 ап.3
/за имот 25, мас.145/

 

Уведомяваме Ви, че за масив 147 имот пл.№20, м-т "Шосеен път" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "за търговски и складови дейности за нехранителни стоки" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя.
Същият е изложен в стая №19 на ІІ-ри етаж в ТД"Освобождение" всеки ден от 8,30 часа до 12.30 часа. тел. за справки: 86 09 19.
На основание чл.128 ал.3 и 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД"Освобождение" до Община Бургас в 30-дневен срок от връчването на настоящето съобщение.

 


Връчил:
Гл. специалист "АС":
Ст. Чепанова


скачать в формате pdf Количество просмотров: 3155 последнее изменение: 17:13:30, 12 Апреля 2010