Уведомление до Кристина Арнаудова за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" ...

Уведомление до Кристина Арнаудова за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" ...

Публикувано на: Понедельник, 12 Апреля 2010
Валидно до: Среда, 12 Мая 2010, 17:18

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"
94-Д-631/23.03.2010г.

ДО Кристина Костадинова Арнаудова
Бургас, ул."Фердинандова"№63
/мас.124/им.8/

 


Уведомяваме Ви, че за масив 123, имоти пл.№9, м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя.
Същият е изложен в стая №19 на ІІ-ри етаж в ТД"Освобождение" всеки ден от 8,30часа до 12.30часа. тел. за справки: 86 09 19.
На основание чл.128 ал.3 и 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД"Освобождение" до Община Бургас в 30-дневен срок от връчването на настоящето съобщение.

 

Връчил:
Гл. специалист "АС":
Ст. Чепанова

 


скачать в формате pdf Количество просмотров: 2866 последнее изменение: 17:18:19, 12 Апреля 2010