Съобщение за заповед №3255/27.10.2010г. изготвен проект ПУП -ПРЗ

Съобщение за заповед №3255/27.10.2010г. изготвен проект ПУП -ПРЗ

Публикувано на: Вторник, 13 Апреля 2010
Валидно до: Суббота, 17 Апреля 2010, 13:06

Община Бургас
ТД"Освобождение"
кв.Банево


До
Зорка Георгиева Карашева
ул."Свобода" №12
кв.Банево
гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед№ 3255/27.10.2010г. на Заместник кмета е одобрен проект ПУП -ПРЗ за имот № 19 масив 21 месност "До село" землище кв.Банево гр.Бургас. Същият е изложен в техническа служба кв.Банево всеки понеделник, вторник, сряда и четвъртък .
На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Община Бургас. Жалбата следва да се представи в два екземпляра.

 

Гл.спец."АС".......................
/М.Димитрова/


скачать в формате pdf Количество просмотров: 3231 последнее изменение: 13:06:57, 13 Апреля 2010