До всички заинтересовани собственици на УПИ VІІ – 198, кв. 17, к-с „Лазур”, Община Бургас

До всички заинтересовани собственици на УПИ VІІ – 198, кв. 17, к-с „Лазур”, Община Бургас

Публикувано на: Понедельник, 09 Августа 2010
Валидно до: Понедельник, 23 Августа 2010, 16:06

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж № 10-"З"/20.05.2010 за "Гараж - допълващо застрояване" в кв. 17, УПИ VІІ-198 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас на името на Петър Атанасов Попов.

На основание чл. 149, ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол чрез Община гр. Бургас в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

 

 

 

  Връчил:

  Гл. спец. "АС": С. Кънчева

 

 


скачать в формате pdf Количество просмотров: 2529 последнее изменение: 16:06:43, 09 Августа 2010