Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Велоалея и тротоар за пешеходци в участъка от ж.п. прелеза на бул. "Димитър Димов" до укритието за наблюдение на прици при "Атанасовското езеро".

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Велоалея и тротоар за пешеходци в участъка от ж.п. прелеза на бул. "Димитър Димов" до укритието за наблюдение на прици при "Атанасовското езеро".

Публикувано на: Вторник, 09 Февраля 2010
Валидно до: Пятница, 12 Февраля 2010, 10:00

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Велоалея и тротоар за пешеходци в участъка от ж.п. прелеза на бул. "Димитър Димов” до укритието за наблюдение на птици при "Атанасовското езеро” – гр.Бургас № 93-00-1870/2009 г., че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 12.02.2010г. /петък/, 10:00ч. в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, ет. 1, заседателна зала.


скачать в формате pdf Количество просмотров: 4429 последнее изменение: 09:14:10, 09 Февраля 2010