Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №1, професионално медицинско и кухненско оборудване за нуждите на детските заведения

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №1, професионално медицинско и кухненско оборудване за нуждите на детските заведения

Публикувано на: Пятница, 16 Апреля 2010
Валидно до: Пятница, 28 Мая 2010, 16:00

Дирекция
"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №1, професионално медицинско и кухненско оборудване за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас, професионално кухненско оборудване за домашен социален патронаж и на апаратура за четене в Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания към социални дейности и трудова заетост” по позиции:1.Електрически стерилизатори – сушилни /за ДЯ №1/; 2. Електрически стерилизатори – сушилни /за детски заведения/; 3. Зеленчукорезачка; 4. Миксер планетарен; 5. Готварска електрическа печка с шест квадратни плочи; 6. Готварска електрическа печка с четири квадратни плочи; 7. Картофобелачка; 8. Тиган електрически обръщаем; 9. Професионална електрическа фурна на три независими нива; 10. Професионална електрическа фурна на две независими нива; 11. Тестомесачка със спирална бъркалка; 12. Парен  конвектомат; 13. Електрически казан; 14. Апаратура за четене. 

 

2010 г.


Електронна преписка


скачать в формате pdf Количество просмотров: 13890 последнее изменение: 16:26:48, 16 Апреля 2010