Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изпълнение на обновителни и ремонтни дейности на сградите на Културен център „Морско Казино” – Приморски парк, гр. Бургас и Сцена на открито „Охлюв” – Приморски парк, гр. Бургас.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изпълнение на обновителни и ремонтни дейности на сградите на Културен център „Морско Казино” – Приморски парк, гр. Бургас и Сцена на открито „Охлюв” – Приморски парк, гр. Бургас.

Публикувано на: Вторник, 20 Апреля 2010
Валидно до: Пятница, 14 Мая 2010, 16:00

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБНОВИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА СГРАДИТЕ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "МОРСКО КАЗИНО” – ПРИМОРСКИ ПАРК, ГР. БУРГАС И СЦЕНА НА ОТКРИТО "ОХЛЮВА” – ПРИМОРСКИ ПАРК, ГР. БУРГАС”

Проект "Подобряване на културната инфраструктура в община Бургас”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 РО001/1.1-01/2007/045

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

Оперативна програма  "Регионално развитие”2007 – 2013г.

 

 

 скачать в формате pdf Количество просмотров: 18870 последнее изменение: 17:10:33, 20 Апреля 2010