Покана за подаване на оферта за ремонт на компютърни мрежи

Покана за подаване на оферта за ремонт на компютърни мрежи

Публикувано на: Пятница, 30 Апреля 2010
Валидно до: Понедельник, 10 Мая 2010, 18:00

70-00-95/30.04.10

 ПОКАНА

Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с възникнала необходимост Ви кани да представите оферта за ремонт на компютърни мрежи на Община Бургас, с обекти и дейности както следва:

ул. "Шейново" № 24 - работно място на ет.III, стая 309 - поставяне на една двойна розетка и свързване с комутатор, разположен на ет. IV, ст.404.

ул. "Конт Андрованти" № 1 - работни места в следните помещения: ет.III, ст.27 - 4 бр. (2 двойни розетки - свързване с пач панела на комуникационен шкаф, разположен в ст.19, ет.II и един кабел с телефонна розетка до телефонно табло, разположено в ст.19, ет.II), ст.28 - 6 бр. (3 двойни розетки - свързване с пач панела на комуникационен шкаф, разположен в ст.19, ет.II и един кабел с телефонна розетка до телефонно табло, разположено в ст.19, ет.II)

ул. "Александровска" 83 - поставяне на една двойна розетка в ст.7, ет.II и свързване с пач панела на комуникационния шкаф, разположен в ст. 11, ет. II.

като дейностите да включват: полагането на UTP-кабели, монтаж на розетки (mount box, keystone jack), свързване към пач панелите, тест на кабелните връзки до пач панела, обозначаване на връзките, а където е необходимо и полагане на допълнителни кабелни канали.

            Срок за изпълнение: до 10 работни дни след приемане на ценовата оферта от Възложителя.

Начин на плащане: по банков път.

Оферта за участие можете да подадете лично или от името на Ваш упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 до 18.00 часа в Центъра за административно обслужване, ул. "Александровска" 26, гр. Бургас.

            Краен срок за подаване на офертата - 10.05.2010 г.

            Разглеждане и оценяване на офертата ще се проведе на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на ценовата оферта в стая N 414, ет. 4, в сградата на Община Бургас от 10.00 часа.

 Красимир Стойчев

Зам.-кмет


скачать в формате pdf Количество просмотров: 3664 последнее изменение: 16:40:55, 30 Апреля 2010