Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на спортни площадки в училища".

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на спортни площадки в училища".

Публикувано на: Вторник, 18 Мая 2010
Валидно до: Пятница, 21 Мая 2010, 10:00

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Основен ремонт на спортни площадки в училища”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 21.05.2010 г. (петък) от 10,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, ет. 2, стая 210.


скачать в формате pdf Количество просмотров: 4240 последнее изменение: 14:04:27, 18 Мая 2010