Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от PVC профил, както следва: Лот 1. ОУ „Кирил и Методий”, СОУ „Й. Йовков”, СОУ „Д. Дебелянов”, ОУ „Христо Ботев”, СОУ „Д. Чинтулов”, ОУ „Г

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от PVC профил, както следва: Лот 1. ОУ „Кирил и Методий”, СОУ „Й. Йовков”, СОУ „Д. Дебелянов”, ОУ „Христо Ботев”, СОУ „Д. Чинтулов”, ОУ „Г

Публикувано на: Пятница, 21 Мая 2010
Валидно до: Пятница, 02 Июля 2010, 16:00

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от PVC профил, както следва: Лот 1. ОУ "Кирил и Методий”, СОУ "Й. Йовков”, СОУ "Д. Дебелянов”, ОУ "Христо Ботев”, СОУ "Д. Чинтулов”, ОУ "Г. Бенковски”, ОУ "Бр. Миладинови”, ОУ "Христо Ботев”, СОУ "П. Росен” и ОУ "В. Левски” и Лот 2. ОДЗ № 9 "Делфин”, ЦДГ № 11 "Чайка”, ЦДГ № 29 "Моряче”, ЦДГ №28 "Детелина”, ОДЗ №7 "Р. Княгина”, ЦДГ №30 "Изгрев”, ЦДГ №35 "Теменуга” и ЦДГ № 19 "Ален Мак”.

 

2010 г.скачать в формате pdf Количество просмотров: 38389 последнее изменение: 16:37:47, 21 Мая 2010