Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:"Комплексно ежедневно почистване с препарати и техника на сгради, ползвани от Община Бургас за нуждите на общинската администрация”.

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:"Комплексно ежедневно почистване с препарати и техника на сгради, ползвани от Община Бургас за нуждите на общинската администрация”.

Публикувано на: Понедельник, 31 Мая 2010
Валидно до: Вторник, 01 Июня 2010, 14:00

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Комплексно ежедневно почистване с препарати и техника на сгради, ползвани от Община Бургас за нуждите на общинската администрация”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 01.06.2010 г. (вторник), от 14, 00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска” № 26.


скачать в формате pdf Количество просмотров: 4140 последнее изменение: 08:54:59, 31 Мая 2010