Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности:

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности:

Публикувано на: Среда, 01 Сентября 2010
Валидно до: Пятница, 24 Сентября 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности:

  • Разработване на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2010 г. -2020 г. и План за действие 2011 г. – 2013 г.;
  • Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия, като инструмент на общинската политика за енергийна ефективност

2010 г.


Електронна преписка


скачать в формате pdf Количество просмотров: 18603 последнее изменение: 10:48:21, 01 Сентября 2010