Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „ЛОТ 1. Актуализация на технически инвестиционен проект за районно осветление в междублоковото пространство на бл. 4 – 6 – 8 – 9 и 11 – ж.к. „Лазур” – гр. Бургас и изграждане на н

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „ЛОТ 1. Актуализация на технически инвестиционен проект за районно осветление в междублоковото пространство на бл. 4 – 6 – 8 – 9 и 11 – ж.к. „Лазур” – гр. Бургас и изграждане на н

Публикувано на: Четверг, 02 Сентября 2010
Валидно до: Среда, 08 Сентября 2010, 09:30

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "ЛОТ 1. Актуализация на технически инвестиционен проект за районно осветление в междублоковото пространство на бл. 4 – 6 – 8 – 9 и 11 – ж.к. "Лазур” – гр. Бургас и изграждане на ново осветление. ЛОТ 2. Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на улично осветление по ул. "Карлово” и ул. "Калофер” – ж.к. "Лазур”, гр. Бургас”, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на 08.09.2010г. /сряда/ от 09:30 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска” № 26, ет.1, заседателна зала.


скачать в формате pdf Количество просмотров: 3917 последнее изменение: 16:57:37, 02 Сентября 2010