Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. „Минерални бани”, гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап- Зона плувен басейн”

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. „Минерални бани”, гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап- Зона плувен басейн”

Публикувано на: Пятница, 10 Сентября 2010
Валидно до: Понедельник, 04 Октября 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап- Зона плувен басейн"

2010 г.


Електронна преписка


скачать в формате pdf Количество просмотров: 21274 последнее изменение: 14:49:31, 10 Сентября 2010