Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас”.

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас”.

Публикувано на: Вторник, 21 Сентября 2010
Валидно до: Четверг, 23 Сентября 2010, 10:00

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас", че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на 23.09.2010г. (четвъртък) от 10:00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, ет.1, Заседателна зала


скачать в формате pdf Количество просмотров: 3593 последнее изменение: 10:30:56, 21 Сентября 2010