Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Рудник и м.с. Черно море

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Рудник и м.с. Черно море

Публикувано на: Пятница, 19 Ноября 2010
Валидно до: Понедельник, 22 Ноября 2010, 13:30

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Рудник и м.с. Черно море“,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 22.11.2010 г. (понеделник), от 13, 30 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска” № 26, етаж 1, Заседателна зала.

 


скачать в формате pdf Количество просмотров: 3459 последнее изменение: 16:53:50, 19 Ноября 2010