Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на плувен басейн в Младежки културен център– Бургас, ул. „Гладстон” 47- първи етап

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на плувен басейн в Младежки културен център– Бургас, ул. „Гладстон” 47- първи етап

Публикувано на: Пятница, 19 Ноября 2010
Валидно до: Понедельник, 22 Ноября 2010, 14:00

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Бургас, във връзка с разпоредбата на чл. 38, ал. 5 от НВМОП, уведомява участниците в обявения открит конкурс за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Основен ремонт на плувен басейн в Младежки културен център– Бургас, ул. "Гладстон” 47- първи етап”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 22.11.2010 г. (понеделник), от 14, 00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска” № 26, етаж 1, Заседателна зала.

 


скачать в формате pdf Количество просмотров: 3122 последнее изменение: 17:06:52, 19 Ноября 2010