Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ”: ЛОТ 1– Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Битово оборудване

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ”: ЛОТ 1– Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Битово оборудване

Публикувано на: Вторник, 23 Ноября 2010
Валидно до: Среда, 24 Ноября 2010, 11:00

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ”: ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Битово оборудване”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 24.11.2010 г. (сряда), от 11, 00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска” № 26, етаж 1, Заседателна зала.

 


скачать в формате pdf Количество просмотров: 3772 последнее изменение: 11:37:04, 23 Ноября 2010