Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Център за временно настаняване на бездомни хора” – вътрешно преустройство на сграда – имот с идентификатор 07079.659.170.1 в УПИ VІІІ, кв. 11 по плана на кв. „Акациите”, ул. „Китка”, гр.

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Център за временно настаняване на бездомни хора” – вътрешно преустройство на сграда – имот с идентификатор 07079.659.170.1 в УПИ VІІІ, кв. 11 по плана на кв. „Акациите”, ул. „Китка”, гр.

Публикувано на: Пятница, 26 Ноября 2010
Валидно до: Понедельник, 20 Декабря 2010, 16:00

                                                                ОБЩИНА БУРГАС

                                                                   Дирекция

                                         "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
                                                            

                                                                  ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Център за временно настаняване на бездомни хора" - вътрешно преустройство на сграда - имот с идентификатор 07079.659.170.1 в УПИ VІІІ, кв. 11 по плана на кв. "Акациите", ул. "Китка", гр. Бургас."


Електронна преписка


скачать в формате pdf Количество просмотров: 23274 последнее изменение: 14:50:23, 26 Ноября 2010