Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв. „Меден рудник” в гр. Бургас”:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв. „Меден рудник” в гр. Бургас”:

Публикувано на: Понедельник, 06 Декабря 2010
Валидно до: Четверг, 06 Января 2011, 10:00

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция
"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв. "Меден рудник” в гр. Бургас”:

1) Главен източен канализационен колектор

2) Рехабилитация на водопроводната мрежа и ПС Победа

3) Водоснабдяване и канализация на Зона РЦ”,

финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г.”


2010 г.скачать в формате pdf Количество просмотров: 27042 последнее изменение: 15:10:11, 06 Декабря 2010