Подлез на бул. "Проф. Яким Якимов" до бл.63 в ж.к."Славейков"

Подлез на бул. "Проф. Яким Якимов" до бл.63 в ж.к."Славейков"

Публикувано на: Вторник, 01 Июля 2008
Валидно до: Вторник, 26 Мая 2009, 15:28

 

Идентификационен № 0-000640
Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г.
Предмет на концесията Особено право на ползване
Заповед на кмета за търг/концесия 609/03.04.2007 г. 
Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул. "Проф. Яким Якимов" до бл.63 в ж.к."Славейков" гр.Бургас
Срок на концесията 15 години
Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 03.07.2007 г.
Данни за концесионера "Анастаси кънстръкшън" ЕООД-гр.Бургас, ул."Одрин"15, ет.6, ст.601, рег. по ф.д. №2032 от 2006 г., рег. под №1375, том 81, стр.146 на БОС, Булстат: 147052229
Концесионно възнаграждение 6 280 лв. годишно концесионно възнаграждение
Дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор 26.05.2009 г. Решение от 23.04.09 г. -28.04.2009 г. на Общински съвет Бургас - чл.723, ал.1 и 3 от ЗК и Раздел VIII т.2.2 от Договора за концесия
ПРЕКРАТЕНА Прекратена 26.05.2009 г. по Решение на ОбС-Бургас от 23.04.2009г.-28.04.2009г.

скачать в формате pdf Количество просмотров: 17530 последнее изменение: 10:12:36, 29 Августа 2017