Информационно обслужване и технологии

Покана за избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на лицензи за VMWare

70-00-177/1/05.12.11 ПОКАНА Във връзка с покана наш № 70-00-177/14.11.11 за избор на изпълнител за за "Aбонаментна поддръжка на лицензи за софтуер за виртуализация VMWare за Община Бургас" както следва: Basic Support Coverage VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor -  4 бр. Basic Support Coverage VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere (Includes Orchestrator and Linked Mode) - 1 бр. Ви уведомяваме, че поради липса на постъпили оферти в указания срок - 28.11.2011 г., крайният срок за подаване на оферти се удължава…

прочетете повече >

Покана за избор на изпълнител за обновяване на антивирусен софтуер

70-00-157/26.10.11   ПОКАНА   Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за  поддръжка (обновяване на антивирусни дефиниции) за срок от 12 (дванадесет) месеца на следния антивирусен софтуер: 200 бр. лицензи за SYMC Protection Suite Enterprise Edition 3.0 per user bndl comp ug lic basic 12 months gov band A 200 бр. лицензи за SYMC Endpoint Protection 11.0 bndl comp ug lic gov band a basic 12 months…

прочетете повече >

Покана за доставка на компютри и периферна техника

70-00-98/08.07.11    ПОКАНА На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Ви уведомяваме, че Община Бургас Ви кани да подадете оферта за доставка на компютри и периферна техника по техническо задание, дадено в приложение. Офертата за участие се подава лично от участника или от негов упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан непрозрачен плик с ненарушена…

прочетете повече >

Избор на изпълнител за доставка на компютри, периферна техника и компоненти

70-00-28/16.03.11   ПОКАНА   На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас, Ви кани да подадете оферта за доставка на компютри, периферна техника и компоненти по техническо задание, дадено в приложение. Офертата за участие се подава лично от участника или от негов упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан непрозрачен…

прочетете повече >

Избор на изпълнител за доставка на сървърно оборудване за Община Бургас

70-O-13/10.03.11   ПОКАНА На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас, Ви кани да подадете оферта за провеждане на процедура за избор на доставчик по не по-малко от три оферти с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на сървърно оборудване за Община Бургас" съгласно приложено техническо задание. Офертата за участие се подава лично от участника…

прочетете повече >

Покана за изграждане на комуникационни системи и доставка на оборудване

70-00-192/23.11.10       ПОКАНА     Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на оборудване и изграждане на комуникационни системи съгласно приложено техническо задание. Начин на плащане: по банков път, след изпълнение на доставката. Оферта за участие можете да подадете лично или от името на Ваш…

прочетете повече >

Покана за доставка на антивирусен софтуер

70-00-184/09.11.10    ПОКАНА Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на антивирусен софтуер съгласно приложено техническо задание.             Срок за доставка: до 15 работни дни. Начин на плащане: по банков път, след изпълнение на доставката. Оферта за участие можете да подадете…

прочетете повече >

Покана за оферти за доставка на софтуер за електронно архивиране

91-00-484/2/26.11.10    ПОКАНА   Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на софтуер за електронно архивиране съгласно приложено техническо задание.             Срок за доставка: до 20 работни дни. Начин на плащане: по банков път, след изпълнение на доставката. Оферта за участие…

прочетете повече >