Видео програма

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.02.2011 г. (петък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 февруари 2011 г.  (петък) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улично осветление по стълбовете на контактната мрежа на тролейбусен транспорт в ЦГЧ на гр. Бургас, в следните участъци:Участък ІІ - по бул. "Демокрация"…

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.02.2011 г. (петък) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 февруари 2011 г.  (петък) от 10.00 часа,  комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Актуализация на ПУП/ПРЗ ж.к."Изгрев", гр.Бургас"

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10.02.2011 г. (четвъртък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10 февруари 2011 г.  (четвъртък) от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков при Община Бургас, отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улица "Цар Калоян" от о.т. 493-495-479-506-471-463-457-451510-443-441-427-431-419-416-409-412- до о.т. 405, в участъка от бул."Иван Вазов" до бул."Сан Стефано" по плана на ж.к. "Възраждане",…

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10.02.2011 г. (четвъртък) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10 февруари 2011 г.  (четвъртък) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "ЛОТ  1. "Реконструкция ограда на Приморски парк" и  2. "Огради на гробища""

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14.01.2011 г. (петък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14 януари 2011 г.  (петък) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улица "Цар Калоян" от о.т. 493-495-479-506-471-463-457-451-510-443-441-427-431-419-416-409-412- до о.т.405, в участъка от бул. "Иван Вазов" до бул."Сан Стефано" по плана на ж.к "Възраждане", гр.Бургас…

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14.01.2011 г. (петък) от 09.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14 януари 2011 г.  (петък) от 09.30 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Техническа помощ към Звено за изпълнение на проект № 58111-17-208 "Инвестиционни проекти за водоснабдителна мрежа на Бургас  - Меден Рудник"

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 13.01.2011 г. (четвъртък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 13 януари 2011 г.  (четвъртък) от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на Лорис Мануелян - заместник кмет на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лекотоварен автомобил тип микробус за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж, Бургас."

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.01.2011 г. (вторник) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 януари 2011 г.  (вторник) от 11.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за строителство на обект: "Водостоци в кв.Горно Езерово", Община Бургас по одобрен технически инвестиционен проект".

прочетете повече >