Видео програма

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 07.01.2011 г. (петък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 07 януари 2011 г.  (петък) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Извършване на рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мражи в кв."Меден рудник"…

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 06.01.2011 г. (четвъртък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 06 януари 2011 г.  (четвъртък) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Извършване на рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв."Меден Рудник" в гр.Бургас": 1. Главен източен канализационен колектор2. Рехабилитация на водопроводна…

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 28 декември 2010 г. от 11,00 часа

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 28 декември 2010 г. от 11,00 до 12,30 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет "Канализация и ПСОВ, гр. Българово, подобекти: 1. Довеждащ колектор и водопровод до ПСОВ, гр. Българово. 2. Канализация за битови отпадни води - гр. Българово - 1-ви етап".

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 17.12.2010 г. (петък) от 13.30 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 17 декември 2010 г.  (петък) от 13.30 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет Атанаска Николова на Община Бургас, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води - кв.Горно Езерово, гр.Бургас, област Бургас".

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 09.12.2010 г. (четвъртък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 09 декември 2010 г.  (четвъртък) от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Светофарна уредба на ул."Въстаническа" и Източна районна артерия (път III-7908 ж.к."Меден рудник" - с.Твърдица) в ж.к "Меден рудник", гр.Бургас - проектиране и изграждане".

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 09.12.2010 г. (четвъртък) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 09 декември 2010 г.  (четвъртък) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Проектиране на ново осветление, както следва: Обект 1. "Реконструкция и изграждане на улично осветление в гр.Бургас (сборен) и Обект 2. "Улично осветление - с.Равнец"".

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 08.12.2010 г. (сряда) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 08 декември 2010 г. (сряда) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед №3390/30.11.2010 г. на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Почистване и изнасяне на строителните отпадъци от 25 бр. принудително премахнати незаконни строежи в м."Ченгене скеле"".  

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 30.11.2010 г. (вторник) от 09.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 30 ноември 2010 г. от 9.30, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води -  кв."Горно езерово", гр.Бургас, област Бургас".

прочетете повече >