Видео програма

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 24 ноември 2010 г. (сряда) от 11.00 часа

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 24 ноември 2010 г. (сряда) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване: ЛОТ 1 - Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 - Битово оборудване"

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22 ноември 2010 г. от 14.00 часа

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22 ноември 2010 г. от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на плувен басейн в Младежки културен център-Бургас, ул."Гладстон" 47-първи етап".

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22.11.2010 г. (понеделник) от 13.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22 ноември 2010 г. от 13.30 до 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с.Рудник и м.с. Черно море".

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 18.11.2010 г. (четвъртък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизъчване от залата на Община Бургас на 18 ноември 2010 (четвъртък)от 11:00, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет (инж.Костадин Марков) при Община Бургас, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр.Бургас"  

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 17.11.2010 г. (сряда) от 15.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизъчване от залата на Община Бургас на 17 ноември 2010 (сряда)от 15:00, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет (инж.Костадин Марков) при Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Изграждане на улици: ЛОТ 1. Обслужваща улица бл. 136, 137, 138 и 139 ж.к. "Изгрев", гр. Бургас и ЛОТ 2. Обслужваща улица и паркинги до бл. 55 и 56 (о.т. 1170 - 1245 - 1244 - 1171) ж.к. "Славейков", гр. Бургас"  

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 16.11.2010 г. (вторник) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизъчване от залата на Община Бургас на 16 ноември 2010 от 14:00 (вторник), когато комисия назначена със заповед на заместник кмет (инж.Костадин Марков) при Община Бургас, ще отваря ценовите оферти на допуснатите участници за обществена поръчка с предмет:   1. Актуализация и допълненение на съществуващия ТИП за "Улица от о.т. 922-924А-924Б по плана на к-с "Изгрев"  град Бургас 2. Изграждане на "Улица от о.т. 922-924А-924Б по…

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 12.11.2010 г. (петък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 12.11.2010 г. (петък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет "Реконструкция на ул."Христо Ботев" и ул."Цар Петър", гр.Бургас - II етап".

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 05.11.2010 г. (петък) от 15.00 часа, във връзка с разглеждане, оценяване на получени оферти за обект:

  "Избор на изпълнител за извършване на разширение на зала в Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанова".

прочетете повече >