Видео програма

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"Основен ремонт и саниране сградата на Детска ясла №5, к-с "Лазур" до бл.24, град Бургас"

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"Доставка на мобилна станция за контрол качеството на въздуха в Община Бургас"

прочетете повече >

Продължение на заседание на комисия за разглеждане и оценяване на ценови оферти за обект:

Текущ ремонт на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост по проект "Красива България" - мярка 02-01 "Защитено жилище"

прочетете повече >

Заседание на комисия за разглеждане и оценяване на ценови оферти за обект:

Текущ ремонт на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост по проект "Красива България" - мярка 02-01 "Защитено жилище"

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на финансова институция за предоставяне на целеви дългосрочен, инвестиционен банков кредит на Община Бургас, в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева" За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0041

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"Упражняване на строителен надзор в строителството при изпълнението на реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас" За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0034

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово и с. Равнец и техните землища" За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0037

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"ЛОТ 1. Актуализация на технически инвестиционен проект за районно осветление в междублоковото пространство на бл. 4 - 6 - 8 - 9 и 11 - ж.к. "Лазур" - гр. Бургас и изграждане на ново осветление. ЛОТ 2. Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на улично осветление по ул. "Карлово" и ул. "Калофер" - ж.к. "Лазур", гр. Бургас"

прочетете повече >