Объявления и сообщения

Заповед за принудително преместване на ИУ МПС

Община Бургас обявява издадена заповед за принудително преместване на ИУМПС.

прочетете повече >

Съобщение до Николай Иванов и Светла Иванова

Изх. № 94-Н-205/02.12.2010г. ТД"Зора" До Николай Николаев ИвановАдрес: ул."Българска морава" 83, ет.3Гр.СофияСветла Николаева ИвановаАдрес: ул."Българска морава" 83, ет.3Гр.София Уведомяваме Ви, че със заповед № 3324/23.11.2010г. на Зам. Кмета на гр. Бургас се променя заповед № 1376/09.07.07г. на Зам. Кмета на гр. Бургас с която одобрява ПУП - ПРЗ на 038022 , м-сти "Орлово гнездо", с. Твърдица . Заповедта е изложена в ст. № 217 на ТД"Зора" всеки ден от…

прочетете повече >

Търсят деца за театрална школа "Светулки"

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - БУРГАС ОБЯВЯВА ПРОСЛУШВАНЕ   за Театрална школа " Светулки"   До 10.03.2011 год. театрална школа" Светулки" набира деца и младежи от 7 до 16 години с артистични заложби. Прослушването ще се проведе в петък, 11.03.2011 г., от 15:00 ч., в сградата на ОДК - Бургас, ул. "Райна Княгиня"11 (пряка на "Богориди"). Обучението ще се извършва в събота от 11-12.30 ч. в същата сграда.   Изисквания: Децата да имат дарба…

прочетете повече >

Приключи приемът за клуба по фотография

Вече е попълнена бройката членове на клуба по фотография към Общински детски комплекс - Бургас. Първото занимание ще се проведе на 1-ви март от 19:00 часа в ОДК-Бургас / ул."Райна Княгиня"11/.    

прочетете повече >

В Държавен вестник са обнародвани решения на Общински съвет - Бургас

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник бр.16 от 22.02.2011г. са обнародвани :   - Решение № 43-35/09.12.2010г. на Общински съвет - Бургас за одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на Промишлена зона "Юг" - Бургас, в участъка от кръстовището на ул."Захари Стоянов" до ПИ пл.№101 и Подробен устройствен план - План за регулация за част от имот с идентификатор 07079.663.72 за обособяване на УПИ за КПС, съгласно…

прочетете повече >

Заповед 441/21.02.2011 г. с определяне на „Аполония инвест” ЕООД за спечелил търг за отдаване под наем...

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД№441/21.02.2011 Г. На основание чл.63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и като взех предвид Протокол от 15.02.2011 г. на Комисията по търговете и конкурсите, с резултатите от проведения търг,  обявен с моя Заповед  № 42/07.01.2011 год. О П Р Е Д Е Л Я М :"Аполония инвест” ЕООД, със седалище и адрес на управление…

прочетете повече >

Заповед 440/21.02.2011 г. с определяне на „Те 2010” ООД за спечелил търг за отдаване под наем...

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№440/21.02.2011 Г. На основание чл.63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и като взех предвид Протокол от 15.02.2011 г. на Комисията по търговете и конкурсите, с резултатите от проведения търг,  обявен с моя Заповед  № 29/07.01.2011 год. О П Р Е Д Е Л Я М :"Те 2010” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас,…

прочетете повече >

Заповед 439/21.02.2011 г. с определяне на ЕТ”Сюрприз-Нина-Николина Симеонова” за спечелил търг за отдаване под наем...

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД№439/21.02.2011 Г. На основание чл.63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и като взех предвид Протокол от 15.02.2011 г. на Комисията по търговете и конкурсите, с резултатите от проведения търг,  обявен с моя Заповед  № 30/07.01.2011 год. О П Р Е Д Е Л Я М :ЕТ”Сюрприз-Нина-Николина Симеонова”, със седалище…

прочетете повече >