Объявления и сообщения

Светлозар Игов и Владимир Трендафилов ще оценяват най-новата бургаска литература

Проф. Светлозар Игов и доц. д-р Владимир Трендафилов ще оценяват книгите от бургаски автори, издадени през 2009 година. Избра ги Експертна писателска комисия от морския град чрез поименно гласуване на предложените  от писателските обединения 12 имена, сред които проф. Михаил Неделчев, Вихрен Чернокожев, Калина Лукова, Иван Карадочев, Никола Инджов.   Литературният преглед на книгите с проза ще извърши проф.…

прочетете повече >

На 18 и 19.09.2009 г. светофара на кръстовище бул./Тодор Грудов/ Захари Стоянов - зона „А" ж.к. М.рудник ще бъде спрян във връзка с реконструкцията на бул./Тодор Грудов/ Захари Стоянов

Община Бургас уведомява водачите на МПС и гражданите на гр.Бургас , че на 18 и 19.09.2009 г. светофара на кръстовище бул./Тодор Грудов/ Захари Стоянов - зона "А" ж.к. М.рудник ще бъде спрян във връзка с реконструкцията на бул./Тодор Грудов/ Захари Стоянов.Умоляват се водачите на МПС да преминават през кръстовището с повишено внимание.

прочетете повече >

Хорова школа при Младежки културен център - Бургас обявява конкурс за нови хористи за творчески сезон 2009-2010 година

Детски хор "Милка Стоева" търси деца  на възраст от 6 до 12 години за попълване състава на формациите си. Всички гласовити, музикални и артистични деца са добре дошли. Ако отговаряте на тези условия, ще се радваме да се явите на прослушване, за  което е необходимо изпяването на две песни. Смесен хор "Бургас" има нужда да попълни състава си със сопрани, алти, тенори и баси. Хористите се одобряват след прослушване.…

прочетете повече >

От 18.09.2009 г. ще бъде включена в редовен режим на работа светофарната уредба на кръстовище ул."Тодор Александров" - ул."Цар Калоян" ( до магазин БИЛЛА)

Община Бургас уведомява водачите на МПС и гражданите на гр.Бургас , че от 18.09.2009 г. ще бъде включена в редовен режим на работа светофарната уредба на кръстовище ул."Тодор Александров" - ул."Цар Калоян" ( до магазин БИЛЛА).Умоляват се водачите на МПС и пешеходците да спазват въведената сигнализация за движение.

прочетете повече >

От 16.09.2009 г. светофара на кръстовище Бургас - Средец - Созопол ще бъде пуснат с нова организация на движението

Община Бургас уведомява водачите на МПС и гражданите на гр.Бургас , че от 16.09.2009 г. светофара на кръстовище Бургас - Средец - Созопол ще бъде пуснат с нова организация на движението.За времето от 10 до 14 часа светофара няма да работи поради извършване на пренастройка .След 14 часа светофара ще работи с променен работен режим.Умоляват се водачите на МПС да спазват въведената нова организация за движение.

прочетете повече >

До 31 октомври ще се приемат заявления за разполагане на кратковременни атракционни обекти през зимния сезон 2009/2010 г.

Комисията по чл.5, ал.3 от Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас определя срок 31.10.2009 г. за подаване на заявления за разполагане на кратковременни атракционни обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ  през зимния сезон 2009/2010г.. Заинтересованите лица следва входират заявления за издаване на разрешения  в съответните териториални дирекции по местонахождението…

прочетете повече >

на 18 септември в Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане за изграждане на трафопост в "Меден рудник"

Община Бургас съобщава, че на 18.09.2009 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на ул."Конт Андрованти" №1-3 ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изискванията на чл.121, ал.1 и чл.62а, ал.3 от ЗУТ на предложение за промяна предназначението и обособяване от УПИ ІХОБЩ. (отреден за озеленяване), кв.106 по плана на жк "Меден Рудник", зона "Г" - гр. Бургас на самостоятелен УПИ с площ от 60 (шестдесет) м2 за изграждане на трафопост,…

прочетете повече >

Съобщение за одобрена пазарна оценка на 36/656 кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот пл. №131, целият с площ от 656 кв.метра, находящ се в кадастрален район № 142 по ПНИ на селищно образувание „Лозницата”, землище гр. Българово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Със Заповед № 2396/31.08.2009 г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрена пазарна оценка на 36/656 кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот пл. №131, целият с площ от 656 кв.метра, находящ се в кадастрален район № 142 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Лозницата", землище гр. Българово, Община Бургас.По помощния план към одобрения план на новообразуваните имоти, 29/656 кв.м идеална част попадат…

прочетете повече >