Объявления и сообщения

Инвестиционно предложение на „Медицински център Ястреб Медикъл” ООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Медицински център и хотел в УПИ II, кв.15 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "Медицински център Ястреб Медикъл" ООД. Местоположение…

прочетете повече >

Светлозар Игов и Владимир Трендафилов ще оценяват най-новата бургаска литература

Проф. Светлозар Игов и доц. д-р Владимир Трендафилов ще оценяват книгите от бургаски автори, издадени през 2009 година. Избра ги Експертна писателска комисия от морския град чрез поименно гласуване на предложените  от писателските обединения 12 имена, сред които проф. Михаил Неделчев, Вихрен Чернокожев, Калина Лукова, Иван Карадочев, Никола Инджов. Литературният преглед на книгите с проза ще извърши проф. Светлозар…

прочетете повече >

Инвестиционно предложение на „НЕК” ЕАД, Предприятие „Трафоелектроинвест”, гр. София

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на електропровод - ВЛ 110 kV п/ст "Айтос" - п/ст "Слънчев бряг - Запад", преминаващ през землищата на следните общини: Община Айтос - гр. Айтос, с. Съдиево,…

прочетете повече >

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Изгрев" пред бл.35, вх. Н, показват, че същото е собственост на Фарис Петков Иванов, с постоянен адрес гр. София, район Слатина, ул. "Гео Милев" 22 вх.Б и настоящ…

прочетете повече >

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:  "ЦДГ кв. Банево, гр. Бургас" "Физкултурен салон ПГЕЕ "Константин Фотинов" и СОУ "Иван Вазов", гр. Бургас" "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I, кв.40 и УПИ I-879, кв. 63 по плана на кв. Сарафово,…

прочетете повече >

Затварят за движение пътната отсечка Банево - с. Изворище

Във връзка със започване строителството на обект "Реконструкция на общински път Банево - с. Изворище от км. I + 240 до км 8 + 050, Община Бургас", се  затваря отсечката Банево - с. Изворище, считано от 29.06.2009г. Поради тази причина "Бургасбус" ЕООД, информира гражданите и гостите на гр.Бургас, че обслужването на линиите Бургас - с. Изворище , с. Брястовец  и с. Драганово ще се извършва по следния маршрут: от Бургас - автогара…

прочетете повече >

Съобщение до собствениците на кучета – призьори от Европейския шампионат по кинология, провел се в Бургас

Отдел "Туризъм" в Община Бургас се обръща към всички собственици на кучета, спечелили награди в наскоро провелия се в Бургас Европейски шампионат по кинология, с предложение да изпратят свои снимки от церемонията по награждаването на имейл: tic_burgas@burgas.bg. Снимките ще бъдат използвани за създаване на електронен архив на събитието.

прочетете повече >

График за обучение на членовете на СИК

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява членовете на секционните избирателни комисии (СИК), че обучението за предстоящите избори за Народно събрание ще се проведе както следва:               За СИК от ТД "Приморие", ТД "Зора" и  ТД "Възраждане" - на 30.06.2009 г. от 17:30 часа в сградата на Операта;   За СИК от ТД "Освобождение", ТД "Изгрев", ТД "Долно Езерово" и съставните селища на Община Бургас…

прочетете повече >