Объявления и сообщения

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/: Резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Лазур”, до бл.3 на тротоара показват, че същото е собственост на Станислав Евтимов Евтимов, с последен обявен адрес гр. Бургас к-с "Изгрев” бл.69 вх.1…

прочетете повече >

Съобщение до чуждестранните граждани на ЕС, желаещи да гласуват за евродепутати от България

Гражданите на държави - членки на Европейския съюз, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 7 юни 2009 г. (активно избирателно право) могат най-късно до 27 април 2009 г. да подадат декларация по образец (приложение № 12 от изборните книжа) в общинската администрация по адреса си на пребиваване. Декларациите са на разположение в общинската администрация,…

прочетете повече >

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 2 броя ИУМПС. Във връзка с чл.37а, ал.3 и чл. 37б, ал.4, ал.5 и ал.6…

прочетете повече >

На Великден ще пътуват безплатни и извънредни автобуси

Община Бургас Съобщение   За празника Великден Община Бургас ще осигури извънредни и безплатни автобуси за гражданите, желаещи да се включат в неговото посрещане на площада в центъра на града. В нощта на 18 срещу 19 април, след последните си курсове в 23.00 часа, автобусите по линии 12, 12А и 211 ще изпълняват допълнителни курсове - безплатни за пътниците, с часове на тръгване от началните автостанции 24.00, 01.00 и 02.00 ч.…

прочетете повече >

Скици за имотите, за които кадастралната карта е влязла в сила ще се издават от СГКК-гр.Бургас

Във връзка с влязла в сила кадастралната карта и кадастрални регистри за землището на гр.Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-9 от 30 януари 2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, обнародвана в ДВ бр.19 от 13.03.2009г., след 14.04.2009г., скици за имотите, за които кадастралната карта е влязла в сила ще се издават от Служба по геодезия картография и кадастър…

прочетете повече >

Във връзка с авариен ремонт се променя маршрутът на автобусна линия №15

СЪОБЩЕНИЕ   ВЪВ ВРЪЗКА С АВАРИЕН  РЕМОНТ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛИЦА "ОКТОМВРИ" - КВ.САРАФОВО,  НА 14.04.2009Г. И 15.04.2009Г. ОТ 08.00Ч. ДО 17.00Ч. СЕ ПРОМЕНЯ МАРШРУТЪТ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ №15.  АВТОБУСЪТ ЩЕ СЕ ДВИЖИ ПО УЛ."БРАЦИГОВО" И УЛ."АНГЕЛ ДИМИТРОВ", СЪС СПИРКИ -  УСТАНОВЕНИТЕ ПО МАРШРУТА.                                                                                                     …

прочетете повече >

Одобрено е е изменението на ПР на ЦГЧ-Бургас

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" №5 ГР.БУРГАС ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" №7-11 ГР.БУРГАС ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА УЛ."УСПЕНСКА" №1-3 ГР.БУРГАС ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА УЛ."ГЕО МИЛЕВ" №2 ГР.БУРГАС ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА УЛ."ГЕО МИЛЕВ" №4 ГР.БУРГАС ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА УЛ."ГЕО МИЛЕВ" №6 ГР.БУРГАС Уведомяваме, че със зап. №710/23.03.2009 год. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменението…

прочетете повече >

Одобрена пазарна оценка на 11/1011 кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот пл. № 221...

Със Заповед № 365/17.02.2009 г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрена пазарна оценка на 11/1011 кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот пл. № 221, целият с площ от 1011 кв.м., находящ се в кадастрален район № 119 по плана на новообразуваните имоти на местността "Изворите", землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас, Община Бургас.По помощния план към одобрения план на новообразуваните имоти, 5/1011 кв.м идеална част попадат върху бивш…

прочетете повече >