Объявления и сообщения

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадена заповед за принудително преместване на ИУМПС.

прочетете повече >

Уведомление до Христина Петранова за одобрен ПУР-ПРЗ за имот пл. № 45 в масив 5, м. "До шосето" землище Крайморие гр.Бургас ...

ДоХристина Георгиева Петрановагр. Варнам. Св. Никола -1 № 101 ,ет. 4 ,ап. 9 ДоМария Маринова Сотировагр. Варнаул. "Иван Аксаков" №7, Вх.В,ет.6,ап. 17 Уведомяваме Ви, че със заповед № 3392/05.11.09г. на Зам.Кмета на Община Бургас е одобрен ПУР-ПРЗ за имот пл. № 45 в масив 5, м. "До шосето" землище Крайморие гр.Бургас, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ ІІ-45-отреден за складова база за промишлени стоки . Заповедта е…

прочетете повече >

Уведомление до Велин Дракалиев за одобрен ПУП-ПРЗ за масив 39 имоти пл.№ 20 и 21 , местност"Старите лозя"-землище с.Рудник...

Община БургасТехническа служба с.Рудник ДоВелин Йорданов Дракалиевгр.Бургаск/с"Славейков" бл.28,вх.Д Уведомяваме Ви , че със Заповед №2855/28.09.2009г.на Зам.кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за масив 39 имоти пл.№ 20 и 21 , местност"Старите лозя"-землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ отреден за ,,Вилно строителство,, свързано с процедура по промяна предназначението на земеделски…

прочетете повече >

Уведомление до Всички собственици наУл."Александровска" №№36, 38, 40, 42, 44, 46 и 48 Ул."Васил Априлов" №№2, 4, 6 и 8 Ул." Мара Гидик"№№11 и 13 Гр. Бургас за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ ...

Изх.№94-А-389/30.12.09г. До Всички собственици на Ул."Александровска" №№36, 38, 40, 42, 44, 46 и 48 Ул."Васил Априлов" №№2, 4, 6 и 8 Ул." Мара Гидик"№№11 и 13Гр. Бургас Уведомяваме, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I в кв.78 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас и силуетно проучване по ул."Александровска" за част от УПИ I и новообразуваните УПИ . Същият е изложен в стая №3 на ТД"Приморие" всеки ден от 8:30 до 12:30ч. На основание чл.128, ал.3…

прочетете повече >

Уведомление до Дора и Георгина Арнаудови, Светла Райкова, Росен Димитров и Златина Димитрова за издадено разрешение за строеж...

  Изх.№70-Х-92/30.12.09 До Дора Янева Арнаудова Георгина Георгиева Арнаудова Светла Иванова Райкова Росен Нонев Димитров Златина Колева Димитрова бул. " Васил Априлов " №5, ет.3 Гр. Бургас Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-107/25.11.09 год. за "Преустройство на офис и апартамент в два офиса на първи жил. етаж в жилищна сграда с партер за КОО" в УПИ V /стар идент. 663/, кв.83 по плана…

прочетете повече >

Уведомление до Цветан Дракалиев-гр.Бургас за одобрен ПУП-ПРЗ за имоти пл.№ 20 и 21 в масив 39, местност "Старите лозя"-землище с.Рудник

ДоЦветан Йорданов Дракалиевул."Васил Левски" № 15, вх.2, ет.2.гр.Бургас   Уведомяваме Ви , че със Заповед №2855/07.09.2009г. на Зам.кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти пл.№№ 20 и 21 в масив 39, местност "Старите лозя" - землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ отреден "За вилно строителство" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделски земя. Същият е изложен в техническа…

прочетете повече >

Уведомление до Анка Динева-гр.Варна за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№33 в масив 56, местност "Камбуров баир"-землище с.Брястовец

ДоАнка Радева Диневаж.к."Възраждане" 77 , вх.А, ет.2, ап.8.гр.Варна   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2857/28.09.2009г.на Зам.кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№ 33 в масив 56, местност"Камбуров баир" - землище с.Брястовец, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ отреден "За винарна, шато, обслужваща постройка и БКТП" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделски земя. Същият…

прочетете повече >

Заповед № 4031/22.12.09 г. Забрана за издаване на разрешения за строеж и разрешения за прокопаване на улици с асфалтобетонова настилка, считано от 01.12.2009 г. до 31.03.2010 г.

ЗАПОВЕД № 4031/22.12.09 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  настъпващия зимен сезон и предстоящата профилактика на асфалтовите бази   ЗАБРАНЯВАМ:               Издаването на разрешения за строеж и разрешения за прокопаване на улици с асфалтобетонова настилка, считано от 01.12.2009 г. до 31.03.2010 г.            …

прочетете повече >