Объявления и сообщения

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:  "Подробен  устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и паркоустройствен план на парк "Езеро" - гр.Бургас"  "Крайбрежен парк - кв."Сарафово", УПИ II, кв.63…

прочетете повече >

Инвестиционно предложение на «НОРД ХОЛДИНГ» АД, гр. София

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали с площ 1000 кв.м." с инвеститор «НОРД ХОЛДИНГ» АД, гр. София. Местоположение…

прочетете повече >

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка, монтаж на PVC дограма и довършителни строително-ремонтни работи в училища на територията на Община Бургас /по приложен списък/”, разделена на три обособени позиции.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Изработка, доставка, монтаж на PVC дограма и довършителни строително-ремонтни работи в училища на територията на Община Бургас /по приложен списък/", разделена на три обособени позиции. че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат…

прочетете повече >

Съобщение до собствениците на пчелни семейства

Община Бургас съобщава, че от 21 до 24 юли 2009 г. ще се проведе третиране на тревни площи против половозряла форма на комари.   ГРАФИК за опушване с топъл аерозол:   * 21 юли - Приморски парк * 22 юли - кв. Сарафово - м.с. Черно море * 23 юли - Гробищен парк * 24 юли - Паркове в к-с "Славейков" - до БИЛА, както и бившите гробища парк "Изгрев" в к-с "Изгрев".   Опушването ще се извършва от 00.00 до 05.00 часа с препарата "Биотек" CS с карантинен…

прочетете повече >

Съобщение до собствениците на въздушни мрежи

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изискванията на чл.286 от Закона за електронни съобщения, пет предприятия предоставящи електронни съобщителни услуги изградиха подземна мрежа на територията на к-с"Зорница" и к-с"Изгрев" и премахнаха въздушните си мрежи. Все още по стълбовете за улично осветление, дървесна растителност и междублоковите пространства има въздушни кабели, чиито собственици са неизвестни. Тези кабели освен,…

прочетете повече >

От 18 юли временната спирка на 12А на ул. "Струга" се връща на старото си място

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява гражданите на гр. Бургас, че от 18.07.2009 г./събота/ временната спирка на ул. "Струга", по маршрута на автобусна линия  №12А, се връща на постоянното си място на пл. "Трапезица". От 20.07.2009 г. по автобусна линия  №25 се преустановява изпълнението на курса в 06.15 ч. от Бургас и 07.15 ч. от Долно Езерово. Изпълнението му ще бъде възобновено с началото на учебната година от 15.09.2009 г.

прочетете повече >

Съобщения от ТД "Освобождение" до граждани за одобрен ПУП-ПРЗ в местност "Мадика", з-ще Бургас

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                                   ДО 94-А-602/ 13.07.2009г.                                                        Георги Петров Тотев  гр.Дупница,…

прочетете повече >

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за: собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, ул. "Хан Аспарух" пред N 55, показват, че същото е собственост на Диян Атанасов Димов, с адрес гр. Бургас, ул. "Цар Калоян" N 74 ет.5; собствеността на ИУМПС, паркирано…

прочетете повече >