Объявления и сообщения

прочетете повече >

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Андрей Петков Иванов с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Славейков" бл.34, вх.2, ет.8, ап.22, че е издадена Заповед №528/04.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост за изземване на имот-частна общинска собственост, представляващ апартамент със застроена площ от 64.45 кв. м, находящ се…

прочетете повече >

ГРАФИК НА УЧИЛИЩАТА за обществено обсъждане на изпълнението на бюджет 2008 г. и проект на бюджет 2009 година

ОБЩИНА БУРГАС -ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ" ГРАФИК  НА УЧИЛИЩАТА  за обществено обсъждане на изпълнението  на бюджет 2008 г. и проект на бюджет 2009 година   Училище Място Дата Час   Професионални гимназии                                                          1 Търговска…

прочетете повече >

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Стоян Радев Минчев с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.66, вх.4, ет.3, ап.ляв, че е издадена Заповед №496/25.02.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост            за изземване на имот-частна общинска собственост - една стая от апартамент със застроена…

прочетете повече >

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява КАМЕН ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ с постоянене и настоащ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.84, вх.2, ет.3, ап.26, че е издадена Заповед №497/25.02.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост        за изземване на имот-частна общинска собственост,  представляващ апартамент със застроена…

прочетете повече >

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява АНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА, че с писмо № 70-0-45/24.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент…

прочетете повече >

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА БОНЕВА, че с писмо № 70-0-45/24.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент…

прочетете повече >

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява МАРИАНА ХРИСТОВА ПЕНЧЕВА, че с писмо № 70-0-45/24.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент…

прочетете повече >