Объявления и сообщения

прочетете повече >

прочетете повече >

прочетете повече >

прочетете повече >

прочетете повече >

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 3 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Ревизионен доклад, Ревизионен акт, Aкт за установяване на задължения и Покана за доброволно изпълнение.             В случай, че не се явят…

прочетете повече >

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 3 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения и Покана по чл. 182, ал. 1 от ДОПК.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6…

прочетете повече >

прочетете повече >