Общественные заказы - профиль покупателя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране и изпълнение на подход към подземен паркинг „Опера” от ул. „Климент Охридски”, кв. 168, ЦГЧ, гр. Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ” ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подход към подземен паркинг "Опера” от ул. "Климент Охридски”, гр. Бургас. 2011 г.

прочетете повече >

„Изграждане на улично осветление на: 1. Обект „Улично осветление на обслужваща улица (о.т.98-97-96-94-92-о.т.54), северно от кв.13 и кв.18, ж.к. „Меден Рудник”, гр. Бургас”; 2. Обект „Районно осветление парк „Минерални бани”, кв. „Ветрен”, гр. Бургас”

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на улично осветление на:1. Обект "Улично осветление на обслужваща улица (о.т.98-97-96-94-92-о.т.54), северно от кв.13 и кв.18, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас";2. Обект "Районно осветление парк "Минерални бани", кв. "Ветрен", гр. Бургас". 2011 г.

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за строителство на обект: Водостоци в к. „Г. Езерово”, Община Бургас по одобрен технически инвестиционен проект”

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. чл. 38, ал. 5 от НВМОП, уведомява участниците в обявеният открит конкурс за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Избор на изпълнител за строителство на обект: Водостоци в к. "Г. Езерово”, Община Бургас по одобрен технически инвестиционен проект”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в конкурса лица ще бъдат отворени и оповестени на 18.01.2011 г. (вторник),…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Светофарна уредба на ул. „Въстаническа” и Източна районна артерия (път ІІІ-7908 ж.к. „Меден рудник” – с.Твърдица) в ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас – проектиране и изграждане”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Светофарна уредба на ул. "Въстаническа” и Източна районна артерия (път ІІІ-7908 ж.к. "Меден рудник” – с.Твърдица) в ж.к. "Меден рудник”, гр. Бургас – проектиране и изграждане”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на имотите – публична общинска собственост, компютърна и периферна техника, моторни превозни средства (МПС), люлки и пързалки, рекламно-

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане на имотите – публична общинска собственост, компютърна и периферна техника, моторни превозни средства (МПС), люлки и пързалки, рекламно- указателни табели, технически съоръжения за измерване на шум в околната среда…

прочетете повече >

„Реконструкция на улично осветление по стълбовете на контактната мрежа на тролейбусен транспорт в ЦГЧ на гр. Бургас, в следните участъци:

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улично осветление по стълбовете на контактната мрежа на тролейбусен транспорт в ЦГЧ на гр. Бургас, в следните участъци:Участък ІІ - по бул. "Демокрация" (от кръстовището с ул. "Цар Симеон І" до кръстовището с ул. "Димитър Димов"); Участък ІІІ - по ул.…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на ПУП- ПРЗ на ж.к. „Изгрев”, град Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС    ДИРЕКЦИЯ    "УПРАВЛЕНИЕ  НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”    ДОКУМЕНТАЦИЯ    ОТНОСНО: Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Актуализация на ПУП- ПРЗ на ж.к. "Изгрев”, град Бургас”.   2010 г.

прочетете повече >

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лекотоварен автомобил тип микробус за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж, Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС   Дирекция   "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”           ДОКУМЕНТАЦИЯ   ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лекотоварен автомобил тип микробус за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж, Бургас”.           2010 г.

прочетете повече >