Общественные заказы - профиль покупателя

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на временен паркинг за автомобили в кв. “Сарафово“.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция  УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на временен паркинг за автомобили в кв. "Сарафово".  2011 г.

прочетете повече >

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предемт: „Реконструкция на покрив и водосточни тръби на Дневен център за деца с физически и множествени увреждания „Св. Николай Чудотворец”, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Места” № 81”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция  "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на покрив и водосточни тръби на Дневен център за деца с физически и множествени увреждания "Св. Николай Чудотворец", находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. "Места" № 81".  2011 г.  

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на плувния басейн на СОУ "Константин Петканов" - к-с "М. Рудник" и на плувния басейн в "Младежки културен център" - ул. "

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА БУРГАС, на основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП уведомява участниците и техните упълномощени представители в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Основен ремонт на плувния басейн на СОУ "Константин Петканов" - к-с "М. Рудник" и на плувния басейн в "Младежки културен център" - ул. "Гладстон" №47, гр. Бургас, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 - "Възстановяване…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на ПУП-ПРЗ по позиции, както следва:

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на ПУП-ПРЗ по позиции, както следва:Обособена позиция 1: "Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПСОВ, бивш имот №001231 по КВС, имот с идентификатор 07079.11.11 по КККР в местност "Пода" в землището на кв. "Крайморие" гр.Бургас";Обособена…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предемт: Проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Ракета” – с. Твърдица и филиал в ОУ „Христо Ботев” – с. Маринка и изпълнение на СМР на ЦДГ № 9 „Пламъче”

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Ракета" - с. Твърдица и филиал в ОУ "Христо Ботев" - с. Маринка и изпълнение на СМР на ЦДГ № 9 "Пламъче" - гр. Бургас"   2011 г.  

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценови оферти на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас ”

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Услуги по оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас ", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 28.06.2011 г. (вторник)…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предемт: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН БУРГАС”

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН БУРГАС"   2011 г.

прочетете повече >

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРЪЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Покана за представяне на тръжни предложения (ППТП)   Дата: 22.06.2011 г. Заем от Световна банка №: 7612 - BG Наименование на заема от Световна банка: Проект за социално включване     1. Министерство на труда и социалната политика получи заем от Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на Проекта за социално включване, като част от средствата от този заем ще бъдат използвани за извършване…

прочетете повече >