Общественные заказы - профиль покупателя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предемт:Предоставяне на услуги по застраховане на 4 (четири) броя моторни превозни средства, техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха на спортна зала и съблекалня „мо

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане на 4 (четири) броя моторни превозни средства, техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха на спортна зала и съблекалня "мостик", собственост на Община Бургас за 2011 година, със следните обособени…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост, съгласно списък”

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП уведомява участниците и техните упълномощени представители в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост, съгласно списък", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на проект за реконструкция и разширение на водоснабдителна и канализационна мрежа на кв. Крайморие І-ви етап и ПСОВ, кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас”

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на проект за реконструкция и разширение на водоснабдителна и канализационна мрежа на кв. "Крайморие" І-ви етап и ПСОВ, кв. "Крайморие", гр. Бургас, Община Бургас" 2011 г.  

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на проект „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в град Бургас – І-ви етап: Входно-изходни и главни градски артерии и Централна градска

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на проект "Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в град Бургас - І-ви етап: Входно-изходни и главни градски артерии и Централна градска част." 2011 г.  

прочетете повече >

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на автобуси за масов градски транспорт, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция I – Дизелови съчленени (18 м) автобуси за масов градски

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА БУРГАС, на основание чл. 65, ал. 2 от ЗОП, удължава срока за получаване на оферти за участие в обществена поръчка, с предмет: "Доставка на автобуси за масов градски транспорт, разделена на  две обособени позиции: Обособена позиция I – Дизелови съчленени (18 м) автобуси за масов градски транспорт; Обособена позиция II  – Метанови (CNG) солови (12 м) автобуси за масов градски транспорт.”

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на домови канализационни отклонения в с. Маринка, Община Бургас”

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП уведомява участниците и техните упълномощени представители в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изграждане на домови канализационни отклонения в с. Маринка, Община Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 10.05.2011 г. (вторник) от 10,00 часа, в административната…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценови оферти на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на ПУП/ПРЗ на ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас”

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Актуализация на ПУП/ПРЗ на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 10.05.2011 г. (вторник), от 10,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска"…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на електронно информационна система на плувен басейн комплекс „Флора”, което включва доставка и монтаж на: 1.1 Тренировъчен часовник за басейн; 1.2. Информаци

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА БУРГАС, на основание чл. чл. 38, ал. 5 от НВМОП, уведомява участниците в обявения открит конкурс за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка и монтаж на електронно информационна система на плувен басейн комплекс "Флора", което включва доставка и монтаж на 1.1 Тренировъчен часовник за басейн; 1.2. Информационно табло за състезания по водна топка в комплект с 4 броя дисплея за показване на…

прочетете повече >