Общественные заказы - профиль покупателя

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Цар Калоян” от о.т. 493 – 495 – 479 – 506 – 471 – 463 – 457 – 451 – 510 – 443 – 441 – 427 – 431 – 419 – 416 – 409 – 412 - до о.т. 405, в участъка от бул.

ОБЩИНА БУРГАС, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на улица "Цар Калоян” от о.т. 493 – 495 – 479 – 506 – 471 – 463 – 457 – 451 – 510 – 443 – 441 – 427 – 431 – 419 – 416 – 409 – 412 - до о.т. 405, в участъка от бул. "Иван Вазов” до бул. "Сан Стефано” по плана на ж.к. "Възраждане”, гр.Бургас по…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Лотове, както следва: ЛОТ 1: ОДЗ №9 „Делфин”; ЛОТ 2: ОДЗ №10 „Славейче”; ЛОТ 3: ЦДГ №10 „Слънце” и ЛОТ 4: ЦД

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Лотове, както следва: ЛОТ 1: ОДЗ №9 "Делфин”; ЛОТ 2: ОДЗ №10 "Славейче”; ЛОТ 3: ЦДГ №10 "Слънце” и ЛОТ 4: ЦДГ №31 "Веселушко” – гр. Бургас”. 2011 г.

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лекотоварен автомобил тип микробус за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж, Бургас”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лекотоварен автомобил тип микробус за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж, Бургас”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Експертни и технически услуги за звено за управление на проект: „Изграждане на система за регионално управление на отпадъците в регион Бургас

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Експертни и технически услуги за звено за управление на проект: "Изграждане на система за регионално управление на отпадъците в регион Бургас."    

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране и изпълнение на подход към подземен паркинг „Опера” от ул. „Климент Охридски”, кв. 168, ЦГЧ, гр. Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ” ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подход към подземен паркинг "Опера” от ул. "Климент Охридски”, гр. Бургас. 2011 г.

прочетете повече >

„Изграждане на улично осветление на: 1. Обект „Улично осветление на обслужваща улица (о.т.98-97-96-94-92-о.т.54), северно от кв.13 и кв.18, ж.к. „Меден Рудник”, гр. Бургас”; 2. Обект „Районно осветление парк „Минерални бани”, кв. „Ветрен”, гр. Бургас”

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на улично осветление на:1. Обект "Улично осветление на обслужваща улица (о.т.98-97-96-94-92-о.т.54), северно от кв.13 и кв.18, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас";2. Обект "Районно осветление парк "Минерални бани", кв. "Ветрен", гр. Бургас". 2011 г.

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за строителство на обект: Водостоци в к. „Г. Езерово”, Община Бургас по одобрен технически инвестиционен проект”

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. чл. 38, ал. 5 от НВМОП, уведомява участниците в обявеният открит конкурс за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Избор на изпълнител за строителство на обект: Водостоци в к. "Г. Езерово”, Община Бургас по одобрен технически инвестиционен проект”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в конкурса лица ще бъдат отворени и оповестени на 18.01.2011 г. (вторник),…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Светофарна уредба на ул. „Въстаническа” и Източна районна артерия (път ІІІ-7908 ж.к. „Меден рудник” – с.Твърдица) в ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас – проектиране и изграждане”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Светофарна уредба на ул. "Въстаническа” и Източна районна артерия (път ІІІ-7908 ж.к. "Меден рудник” – с.Твърдица) в ж.к. "Меден рудник”, гр. Бургас – проектиране и изграждане”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще…

прочетете повече >