Общественные заказы - профиль покупателя

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Основен ремонт на санитарни възли в училища и детски заведения, както следва:

Община Бургас, на основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Основен ремонт на санитарни възли в училища и детски заведения, както следва: Лот 1. ОУ "Антон Страшимиров”, СОУ "Константин Преславски”, ОУ "Св. Княз Борис І-ви”, ОУ "Иван Вазов”, СОУ "Йордан Йовков”, ПГАЕ "Гео Милев” и ГПНЕ "Гьоте” и Лот 2. ЦДГ № 10 "Слънце”,…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Оборудване и обзавеждане за спортни комплекси и зали по приложен списък както следва: 1.Спортна Зала „Никола Станчев”, к-с „Меден Рудник”,2.Плувен басейн „Флора”, Приморски парк

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Оборудване и обзавеждане за спортни комплекси и зали  по приложен списък както следва: 1.Спортна Зала "Никола Станчев”, к-с "Меден Рудник”, 2.Плувен басейн "Флора”, Приморски парк, 3. Спортен комплекс "Изгрев”, к-с "Изгрев”, че ценовите оферти на допуснатите…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри, за нуждите на администрацията на Община Бургас”.

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри, за нуждите на администрацията на Община Бургас”. .   2010 г.

прочетете повече >

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Енергийноефективно саниране в училища в Община Бургас по две обособени позиции, както следва:

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Енергийноефективно саниране в училища  в Община Бургас по две обособени позиции, както следва: І- ва обособена позиция "Енергийноефективно саниране на сградата на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника” и ІІ- ра обособена позиция "Енергийноефективно саниране…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:"Реконструкция на ул. "Христо Ботев" от ул. "Сан Стефано" до ул. "Фердинандова", гр. Бургас"

Община Бургас, на основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на ул. "Христо Ботев" от ул. "Сан Стефано" до ул. "Фердинандова", гр. Бургас",  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 16.06.2010 г. (сряда), от 14,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща…

прочетете повече >

Покана за доставка на софтуер

91-00-269/14.06.10 ПОКАНА Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на софтуер, като посочите единични цени за доставка на: - Прелицензиране на MS Exchange Server SE версия 2007 до версия 2010 - Лиценз за MS Share Point Server 2010 - Windows Server 2008 R2Standard             Срок за доставка: до 30 работни дни. Начин на плащане:…

прочетете повече >

Покана за подаване на оферта за обществена поръчка с предмет „Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти - по списък"

П     О     К     А     Н     А 70-00-114/11.06.10   На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас, Ви кани да подадете оферта за обществена поръчка с предмет "Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на   културата и инфраструктурни обекти - по списък" Офертата за участие се подава…

прочетете повече >