Общественные заказы - профиль покупателя

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Светофарна уредба на ул. „Въстаническа” и Източна районна артерия (път ІІІ-7908 ж.к. „Меден рудник” – с.Твърдица) в ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас – проектиране и изграждане”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Светофарна уредба на ул. "Въстаническа” и Източна районна артерия (път ІІІ-7908 ж.к. "Меден рудник” – с.Твърдица) в ж.к. "Меден рудник”, гр. Бургас – проектиране и изграждане”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на имотите – публична общинска собственост, компютърна и периферна техника, моторни превозни средства (МПС), люлки и пързалки, рекламно-

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане на имотите – публична общинска собственост, компютърна и периферна техника, моторни превозни средства (МПС), люлки и пързалки, рекламно- указателни табели, технически съоръжения за измерване на шум в околната среда…

прочетете повече >

„Реконструкция на улично осветление по стълбовете на контактната мрежа на тролейбусен транспорт в ЦГЧ на гр. Бургас, в следните участъци:

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улично осветление по стълбовете на контактната мрежа на тролейбусен транспорт в ЦГЧ на гр. Бургас, в следните участъци:Участък ІІ - по бул. "Демокрация" (от кръстовището с ул. "Цар Симеон І" до кръстовището с ул. "Димитър Димов"); Участък ІІІ - по ул.…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на ПУП- ПРЗ на ж.к. „Изгрев”, град Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС    ДИРЕКЦИЯ    "УПРАВЛЕНИЕ  НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”    ДОКУМЕНТАЦИЯ    ОТНОСНО: Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Актуализация на ПУП- ПРЗ на ж.к. "Изгрев”, град Бургас”.   2010 г.

прочетете повече >

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лекотоварен автомобил тип микробус за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж, Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС   Дирекция   "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”           ДОКУМЕНТАЦИЯ   ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лекотоварен автомобил тип микробус за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж, Бургас”.           2010 г.

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за система със слънчеви колектори за БГВ и термопомпена система за отопление, с възможност за охлаждане и реализиране на обект: Саниране и

ОБЩИНА БУРГАС   ДИРЕКЦИЯ    "УПРАВЛЕНИЕ  НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”    ДОКУМЕНТАЦИЯ   ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за система със слънчеви колектори за БГВ и термопомпена система за отопление, с възможност за охлаждане и реализиране на обект: Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Транспортен подход към бл.7 и 7А ж.к. „Славейков”, гр. Бургас в участък о.т. 1403 – 1400 – 1390 и кръстовището о.т. 1400

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Транспортен подход към бл.7 и 7А ж.к. "Славейков”, гр. Бургас в участък о.т. 1403 – 1400 – 1390 и кръстовището о.т. 1400”. 2010 г.

прочетете повече >

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за строителството на обект: „Водостоци в кв. Г. Езерово”, Община Бургас по одобрен технически инвестиционен проект”

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за строителството на обект: "Водостоци в кв. Г. Езерово”, Община Бургас по одобрен технически инвестиционен проект”. 2010 г.

прочетете повече >