Общественные заказы - профиль покупателя

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:"Комплексно ежедневно почистване с препарати и техника на сгради, ползвани от Община Бургас за нуждите на общинската администрация”.

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Комплексно ежедневно почистване с препарати и техника на сгради, ползвани от Община Бургас за нуждите на общинската администрация”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 01.06.2010 г. (вторник), от 14, 00 часа,…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Реконструкция на улица “Александър Велики”, гр. Бургас”.

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Реконструкция на улица “Александър Велики”, гр. Бургас”.   2010 г.

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от PVC профил, както следва: Лот 1. ОУ „Кирил и Методий”, СОУ „Й. Йовков”, СОУ „Д. Дебелянов”, ОУ „Христо Ботев”, СОУ „Д. Чинтулов”, ОУ „Г

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от PVC профил, както следва: Лот 1. ОУ "Кирил и Методий”, СОУ "Й. Йовков”, СОУ "Д. Дебелянов”, ОУ "Христо Ботев”, СОУ "Д. Чинтулов”, ОУ "Г. Бенковски”, ОУ "Бр. Миладинови”, ОУ "Христо Ботев”, СОУ "П. Росен” и ОУ "В. Левски”…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на спортни площадки в училища".

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Основен ремонт на спортни площадки в училища”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 21.05.2010 г. (петък) от 10,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" №…

прочетете повече >

Покана за подаване на оферта за доставка на сървърно оборудване

70-00-101/13.05.10    ПОКАНА   На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас, Ви кани да подадете оферта за провеждане на процедура за избор на доставчик по не по-малко от три оферти с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на сървърно оборудване за Община Бургас" съгласно приложено техническо задание. Офертата за участие се подава лично от участника…

прочетете повече >

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оборудване и обзавеждане за спортни комплекси и зали по приложен списък както следва: 1. Спортна Зала „Никола Станчев”, к-с „Меден Рудник”,2. Плувен басейн „Флора”, Приморски парк, 3. Спортен

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Оборудване и обзавеждане за спортни комплекси и зали  по приложен списък както следва: 1. Спортна Зала "Никола Станчев”, к-с "Меден Рудник”,2. Плувен басейн "Флора”, Приморски парк, 3. Спортен комплекс "Изгрев”, к-с "Изгрев”.     2010 г.

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. “Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-118-117-115 до о.т. 114 по плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас

Документация относно: Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на ул. “Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-118-117-115 до о.т. 114 по плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас.”

прочетете повече >

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост”.

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост”.     2010 г.

прочетете повече >