Общественные заказы - профиль покупателя

"Пътно кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец"с път П-99 при км. 4+433", Община Бургас.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Пътно кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец"с път П-99 при км. 4+433", Община Бургас. 2010 г.

прочетете повече >

”Реконструкция на улица “Христо Ботев” и ул.”Цар Петър” – ІІ етап (от ул.”Фердинандова” до ул.”Иван Вазов”), гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улица "Христо Ботев" и ул. "Цар Петър" - ІІ етап (от ул. "Фердинандова" до ул. "Иван Вазов"), гр. Бургас 2010 г.

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас”.        

прочетете повече >

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. „Минерални бани”, гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап- Зона плувен басейн”

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап- Зона плувен басейн" 2010 г.

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на интегрrран проект за управление на питейни и отпадни води - с. Рудник и м.с. Черно море, община Бургас, област Бургас

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТНОСНО:  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадни води - с. Рудник и м.с. Черно море, община Бургас, област Бургас”    

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, хигиенни, санитарни материали, консумативи и дезинфектанти за нуждите на Постоянни детски ясли, Детска кухня и Домашен социален патронаж на те

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни, санитарни материали, консумативи и дезинфектанти  за нуждите на Постоянни детски ясли, Детска кухня и Домашен социален патронаж на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Месо, риба, месни и…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „ЛОТ 1. Актуализация на технически инвестиционен проект за районно осветление в междублоковото пространство на бл. 4 – 6 – 8 – 9 и 11 – ж.к. „Лазур” – гр. Бургас и изграждане на н

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "ЛОТ 1. Актуализация на технически инвестиционен проект за районно осветление в междублоковото пространство на бл. 4 – 6 – 8 – 9 и 11 – ж.к. "Лазур” – гр. Бургас и изграждане на ново осветление. ЛОТ 2. Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: Изпълнение на ремонтни работи на съществуваща спортна зала в комплекс „Зорница”, гр. Бургас, включващи подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от РVC профил”

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на ремонтни работи на съществуваща спортна зала в комплекс "Зорница”, гр. Бургас, включващи подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от РVC профил”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени…

прочетете повече >