Общественные заказы - профиль покупателя

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оборудване и обзавеждане за спортни комплекси и зали по приложен списък както следва: 1. Спортна Зала „Никола Станчев”, к-с „Меден Рудник”,2. Плувен басейн „Флора”, Приморски парк, 3. Спортен

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Оборудване и обзавеждане за спортни комплекси и зали  по приложен списък както следва: 1. Спортна Зала "Никола Станчев”, к-с "Меден Рудник”,2. Плувен басейн "Флора”, Приморски парк, 3. Спортен комплекс "Изгрев”, к-с "Изгрев”.     2010 г.

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. “Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-118-117-115 до о.т. 114 по плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас

Документация относно: Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на ул. “Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-118-117-115 до о.т. 114 по плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас.”

прочетете повече >

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост”.

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост”.     2010 г.

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Разработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на Агломерация Бургас”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Разработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на Агломерация Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 10.05.2010 г. (понеделник), от 11, 00 часа, в административната сграда на Община…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на санитарни възли в училища и детски заведения, както следва:

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на санитарни възли в училища и детски заведения, както следва: Лот 1. ОУ "Антон Страшимиров”, СОУ "Константин Преславски”, ОУ "Св. Княз Борис І-ви”, ОУ "Иван Вазов”, СОУ "Йордан Йовков”, ПГАЕ "Гео Милев” и ГПНЕ "Гьоте” и Лот 2. ЦДГ № 10 "Слънце”, ЦДГ № 19 "Ален…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на улични настилки по проект Канализация кв. „Победа – ІV етап”, община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС, ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възстановяване на улични настилки по проект Канализация кв. "Победа – ІV етап”, община Бургас.”

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Реконструкция на улица “Христо Ботев” от ул. “Сан Стефано” до ул.”Фердинандова”, гр. Бургас"

Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Реконструкция на улица “Христо Ботев” от ул. “Сан Стефано” до ул.”Фердинандова”, гр. Бургас   2010 г. Освободени гаранции за участие: На основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 09.07.2010г.:        1. Консорциум "Страбаг изток І"        2. Сдружение…

прочетете повече >

Покана за подаване на оферта за ремонт на компютърни мрежи

70-00-95/30.04.10  ПОКАНА Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с възникнала необходимост Ви кани да представите оферта за ремонт на компютърни мрежи на Община Бургас, с обекти и дейности както следва: ул. "Шейново" № 24 - работно място на ет.III, стая 309 - поставяне на една двойна розетка и свързване с комутатор, разположен на ет. IV,…

прочетете повече >