Общественные заказы - профиль покупателя

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:"Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”.

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите участници по: - Обособена позиция 2: "Реконструкция на ул. "Генерал Гурко”, ул. "Адам…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас

Документация относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас”.  

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите участници по: - Обособена позиция 1: Реконструкция, благоустрояване и озеленяване…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от PVC профил, както следва:

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от PVC профил, както следва: Лот 1. ОУ "Кирил и Методий”, СОУ "Й. Йовков”, СОУ "Д. Дебелянов”, ОУ "Христо Ботев”, СОУ "Д. Чинтулов”, ОУ "Г. Бенковски”, ОУ "Бр. Миладинови”, ОУ "Христо Ботев”, СОУ "П. Росен”…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. “Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-118-117-115 до о.т. 114 по плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на ул. "Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-118-117-115 до о.т. 114 по плана на ж.к. "Лазур”, гр. Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 21.07.2010 г. (сряда), от 14, 00 часа, в административната…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за общестена поръчка с предмет: "Енергоефективно саниране в училища в Община Бургас”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Енергоефективно саниране в училища в Община Бургас”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 20.07.2010 г. (вторник) от 14,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска"…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на целеви целеви дългосрочен инвестиционен банков кредит на Община Бургас в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева".

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на целеви дългосрочен, инвестиционен банков кредит на Община Бургас, в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева”.             2010 г.

прочетете повече >