Концессии

Извършване на сторителни и монтажни работи по цялостното изграждане (проектиране и строителство) на "Парк Океанариум"

Идентификационен № 0-00943 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №22 от 23.04.2013 г. Заповед на кмета за търг/концесия Предмет на концесията Извършване на сторителни и монтажни работи по цялостното изграждане (проектиране и строителство) на "Парк Океанариум" - воден развлекателно-релаксационен комплекс на територията на парк "Езеро" от и изцяло за сметка на концесионера, включително експлоатацията…

прочетете повече >

Части от имоти-публична общинска собственост, разположени в Зона 2 съгласно табл.№2, а именно тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, предвидено за заслони на спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъции и рекламни касети

Идентификационен № 0-000844 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №35 от 24.06.2010 г. Заповед на кмета за търг/концесия №2327/23.08.2010 г. Предмет на концесията Управление и поддържане, вкл. извършване на строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр.Бургас, разположени в Зона 2, съгл. табл.№2, върху части от имоти-публична общинска собственост на…

прочетете повече >

Части от имоти-публична общинска собственост, разположени в Зона 1 съгласно табл.№1, а именно тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, предвидено за заслони на спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъции и рекламни касети

Идентификационен № 0-000843 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №35 от 24.06.2010 г. Заповед на кмета за търг/концесия №2327/23.08.2010 г. Предмет на концесията Управление и поддържане, вкл. извършване на строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр.Бургас, разположени в Зона 1, съгл. табл.№1, върху части от имоти-публична общинска собственост на…

прочетете повече >

Подлез на бул."Демокрация"

  Идентификационен № 0-000643 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г. Заповед на кмета за търг/концесия 607/03.04.2007 г. Предмет на концесията Особено право на ползване Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул."Демокрация", гр.Бургас Срок на концесията 15 години Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 03.07.2007 г. Данни за концесионера "Анастаси…

прочетете повече >

Подлез на бул. "Стефан Стамболов" до бл.55, ж.к. "Славейков"

  Идентификационен № 0-000642 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г. Заповед на кмета за търг/концесия 606/03.04.2007 г. Предмет на концесията Особено право на ползване Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул. "Стефан Стамболов" до бл.55, ж.к. "Славейков", гр.Бургас Срок на концесията 15 години Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 03.07.2007…

прочетете повече >

Подлез на бул. "Проф. Яким Якимов" до университет "Проф.Д-р Асен Златаров"

  Идентификационен № 0-000641 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г. Заповед на кмета за търг/концесия 608/03.04.2007 г. Предмет на концесията Особено право на ползване Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул. "Проф. Яким Якимов" до университет  "Проф.Д-р Асен Златаров", гр.Бургас Срок на концесията 15 години Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния…

прочетете повече >

Подлез на бул. "Проф. Яким Якимов" до бл.63 в ж.к."Славейков"

  Идентификационен № 0-000640 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г. Предмет на концесията Особено право на ползване Заповед на кмета за търг/концесия 609/03.04.2007 г. Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул. "Проф. Яким Якимов" до бл.63 в ж.к."Славейков" гр.Бургас Срок на концесията 15 години Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 03.07.2007…

прочетете повече >

Площад "Св.Св.Кирил и Методий"

  Идентификационен № 0-000664 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №26 от 28.07.2005 г. Заповед на кмета за търг/концесия 1452/28.11.2005 г. Предмет на концесията Особено право на ползване Индивидуализация на обекта на концесията Площад "Св.Св.Кирил и Методий"; Подземен на три нива, включително инфраструктурата и принадлежностите , обслужващи експлоатацията на цитираните обекти, съобразно одобрен…

прочетете повече >