ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ X- 722, КВ.44 ПО ПЛАНА НА КВ. САРАФОВО

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Вторник, 7 Декември 2021, 00:00
Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 205 Последна промяна: 10:46:50, 23 Ноября 2021