Объявления и сообщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XXIII – 5685, 5686, кв.29 по плана на ж.к. „Възраждане гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.617.230 по КК на гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ПРИМОРИЕ"   СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ 94-01-22369/5/19.03.2021г.                До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XXIII – 5685, 5686, кв.29 по плана на ж.к. „Възраждане гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.617.230  по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е изготвен…

Прочетете повече