Объявления и сообщения

Размер на шрифта: A A A Назад

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ X-5524, 5525, 5526, КВ.14 С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.617.106 ПО КК НА ГР. БУРГАС, ПО ПЛАНА НА К/С „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ №71

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-80/23.12.2020 г. за обект „Вътрешно преустройство на дрогерия в козметичен салон на етаж 0 в многофамолна жилищна сграда“ с идентификатор 07079.617.106.3, УПИ X-5524,5525,5526, кв. 14, по плана на ж.к. „Възраждане“ гр. Бургас, находящ се на ул. „Любен Каравелов”, №71. На основание чл.215…

Прочетете повече