Объявления и сообщения

Размер на шрифта: A A A Назад

На 18 и 19 октомври в Бургас ще се проведе кръг от републиканския шампионат по автомобилизъм

Община Бургас Съобщение     На 18 и 19 октомври в Бургас ще се проведе кръг от републиканския шампионат по автомобилизъм, включен в спортния календар на община Бургас. Състезанието се провежда съгласно Наредбата за организиране и провеждане на автомобилни състезания и шампионати през 2008 г. на БФАС и специалния правилник…

Прочетете повече

Заповед 2771/15.10.08 г.

ОБЩИНА БУРГАС2771/15.10.08 г. ЗАПОВЕД На основание чп.44 ал.1 т 13 от ЗМСМА, Заповед № 2389/17.12.2007г на Кмета на Община Бургас и във връзка с открита процедура съгласно договор от 07.10.2008г. изработване на нов Общ устройствен план на град Бургас и чл.124 ал.З и 134 ал.1.2 и 3УТ ЗАПОВЯДВАМ Считано от…

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: „Реконструкция и модернизация на спортната зона в Районен парк „Славейков” – УПИ X,…

Прочетете повече

Община Бургас съобщава за извършване на строително-ремонтни работи на бул. "Сан Стефано"

Община Бургас съобщава на всички граждани, че във връзка с извършване на строително - ремонтни работи на 13.10.2008 г. от 08.00 ч. ще бъде затворена за движение бул. „Сан Стефано" в участъка от ул. „Христо Ботев" до Новата поща. През ремонтирания участък ще се движат само превозните средства от обществения…

Прочетете повече

Обявление за замяна на недвижим имот в кв. Сарафово

На основание чл. 40, ал.2, т.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с постъпило заявление вх. №94-Х-118/11.07.08 год. от Христина Василева Семизова, за замяна на собствен имот с имот - общинска собственост в кв. Сарафово, гр. Бургас,  Община Бургас открива процедура по извършване на замяна на недвижим…

Прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, ул. „В. Левски” N 86 показват, че същото е собственост на Радостин Митев Тончев, с последен…

Прочетете повече

Оферти за изграждане на инфраструктура в ТД "Освобождение"

Във връзка с изграждане на базар в кв. 49 по плана на к-с „П. Р. Славейков” (до магазин „Технополис”), Териториална дирекция /ТД/ „Освобождение” при Община Бургас поканва фирми, с предмет на дейност строителство, да предоставят оферти за изграждане на инфраструктурата на обекта. ТД „Освобождение” поканва и фирми с предмет на…

Прочетете повече

Трети национален конкурс "Морето не е за една ваканция"

  ОБЩИНА БУРГАС И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-БУРГАС  ОРГАНИЗИРАТТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ"   Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и ОДК-Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море-31 октомври и се провежда в два раздела: А. Конкурс за фотография: Има за цел да…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост, представляващ…

Прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор "КАТ - Пътна полиция" към ОД "Полиция" Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 11 броя ИУМПС.…

Прочетете повече