Объявления и сообщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Изменение в Заповеди с № 3284, 3286, 3288,3291, 3292,3294, 3295, 3296, 3297, 3299, 3301 и 3304 от 01.12.2008 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти

ОБЩИНА БУРГАСЗ А П О В Е Д№19/06.01.2009 г.   По повод на мои заповеди с № 3284, 3286, 3288,3291, 3292,3294, 3295, 3296, 3297, 3299, 3301 и 3304 от 01.12.2008 г., с които са назначени публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПО СКАТА ЗАД ЛЕТЕН ТЕАТЪР В ПРИМОРСКИ ПАРК - БУРГАС…

Прочетете повече

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за учредяване право на строеж за изграждане на Спортна зала с търговски център и подземен гараж, със застроена площ около 4100 кв.м.

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№3531/22.12.2008 Г.   На основание чл.37, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост и чл.68 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 35 от…

Прочетете повече

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център, със застроена площ около 1400 кв.м.

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№3532/22.12.2008 Г.   На основание чл.37, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 34 от дневния…

Прочетете повече

Заради авариен ремонт се променя маршрутът на автобус №15

Във връзка с авариен ремонт на уличен водопровод, за периода от 06.01.2009 г. до 30.01.2009 г. автобусна линия №15 в кв. Сарафово  ще се движи по следния маршрут:  ул. "Брацигово" - ул. "Ангел Димитров" - ул. "Ради Николов" - ул. "Ангел Димитров" - ул. "Брацигово". За цитирания период автобус №15…

Прочетете повече

Съобщение до Михни Петров Пейков за издадена Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Възраждане” бл.38, пред вх.Б показват, че същото е собственост на Михни Петров Пейков, с последен…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Здравко Цолов Цолов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Автоцентър с охраняем паркинг и обществено обслужване” с инвеститор Здравко…

Прочетете повече

Съобщение до Стоянка Петрова Панайотова

ОБЩИНА БУРГАС - ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДОСТОЯНКА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВАКС "СЛАВЕЙКОВ" БЛ.86,ВХ.1,ЕТ.1ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че със заповед № 3013/05.11.2008 г.и заповед № 3014/05.11.2008 г.на заместник-кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ IV,V и VI в кв.25"А" по плана на ж.к. "Славейков" и РУП на УПИ…

Прочетете повече