Съобщение до "БУРГАС СПОРТ" ООД за издадена заповед за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв.4а по плана на ж.к.“Зорница“

Публикувано на: Петък, 8 Януари 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 2 Февруари 2021, 00:00

ДО

„БУРГАС СПОРТ“ООД

УЛ.“СТРАНДЖА ПЛАНИНА“№38, ЕТ.3

ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 3333/03.12.2020г. на Заместник-Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв.4а по плана на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.601.199 по КК на гр.Бургас

Същата е изложена в сграда на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с него всеки ден от 8.30 до 17.15ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Тел. за справка: 056/907-294

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 712 Последна промяна: 09:58:38, 18 Февраля 2021