Съобщение до зинтересовани собственици - за УПИ VIII-616,615, кв.26, по плана на кв. „Победа“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатори 07079.661.301 и 07079.661.302 по КККР на гр. Бургас, е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 23 Май 2022, 15:31
Валидно до: Понеделник, 6 Юни 2022, 00:00
Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 136 Последна промяна: 15:36:57, 23 Мая 2022